Home > Activiteiten

Aanneming

K.A. van Daalen en Zn BV verhuurt niet alleen zijn machines, maar neemt ook werken aan. Denk hierbij aan het ontwikkelen van tuinbouwpercelen en andere GWW-werken. K.A. van Daalen en Zn BV is een specialist die grondig thuis is op vele terreinen met 50 jaar ervaring. U moet dan denken aan:

  • Cultuurtechnische werken
  • Bouwrijp maken van tuinbouwpercelen
  • Erfverhardingen
  • Graven van waterbassins
  • Onderaanneming van werken in de GWW sector
  • Allerhande werkzaamheden voor onze grondzuigwagens

Cultuurtechnische werken | Bouwrijp maken tuinpercelen | Erfverhardingen | Graven van waterbassins | Onderaanneming van werken in de GWW sector

Onderaanneming van werken in de GWW sector

Fietspad Poldervaart

In opdracht van BAM Wegen West B.V. zijn wij in juli 2014 gestart met de werkzaamheden voor het werk Poldervaart 1 t/m 8. Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Schiedam langs de Polderv...
> Lees meer

Aanbrengen keerwanden

In aanvulling op de werkzaamheden aan de voorbelastingen op het project Y- Catch te Ypenburg hebben we opdracht van BAM Wegen West 50 meter keerwanden gezet, dit ten behoeve van het realiseren va...
> Lees meer

Diverse werkzaamheden Maasvlakte

Vanaf april 2014 zijn we in opdracht van BAM Leidingbouw & Industrie en Imtech begonnen met het grondwerk voor het renoveren van 2 olie-opslagtanks. Onze werkzaamheden bestaan uit: V...
> Lees meer

Onderaanneming grondwerk voorbelasting project Y-c

In opdracht van BAM Wegen West B.V. zijn wij in januari gestart met het opschonen en egaliseren van het terrein aan de Poortweg in Ypenburg. Ten behoeve van nieuwbouw is het nodig dat er op he...
> Lees meer

Aanbrengen EPS constructie

In opdracht van MNO Vervat hebben wij in Hoofddorp een constructie van 850 m3 EPS ( piepschuim ) gelegd. EPS is een licht ophoogmateriaal dat wordt toegepast om te voorkomen dat er zettinge...
> Lees meer

Kabelsleuven graven

In opdracht van Jos van der Lubbe B.V. hebben wij op de Maasvlakte 3 km kabelsleuven gegraven. Gezien de aparte omstandigheden, veel wind en zand, hebben we ervoor gekozen om aan de sleuven...
> Lees meer

Overkluizing t.b.v. gasleiding

In opdracht van BAM Wegen West B.V. hebben wij in Ypenburg een overkluizing gemaakt voor een gasleiding.   Rondom de nieuwe bedrijfspanden die gebouwd zijn op het park Y- Catch moet er nog ee...
> Lees meer

Grondwerk t.b.v. nieuwbouw Oosterkerk Zoetermeer

In Zoetermeer hebben wij het grondwerk uitgevoerd voor de nieuwbouw van de Oosterkerk in Zoetermeer.Zaterdag 16 februari mocht dan ook na onze werkzaamheden de eerste paal geslagen worden, waaronder...
> Lees meer

Mijn offerte

+
Offerte aanvragen
Of geef wensen via telefoon door: 015 369 2257